Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Cicle formatiu de grau superior

Estudis reglats per formar actors i actrius professionals. Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (decret 85/2015 de 2 de juny).