Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Tècniques d’Actuació Teatral

El Galliner imparteix el Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, uns estudis de 2 anys de durada pensats per formar actors i actrius professionals.

CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral

Descarregueu-vos el pdf, amb més informació, que trobareu a peu de pàgina.

Centre reconegut:

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dates i requisits de les proves d’accés:

REQUISITS D’ACCÉS

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral cal superar la prova d’accés pròpia d’aquest CFGS i acreditar:

 • Tenir 18 anys (o complir-los durant aquest any)
 • Tenir el títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada) o equivalent, o bé complir un d’aquests requisits:
  • Tenir el títol d’un altre CFGS.
  • Haver superat la part comuna de la prova d’accés (CAS) als Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny, més la part específica.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Alumnat estranger: tenir el títol de Batxillerat homologat.

 Convocatòria de setembre

 • Del 10 de juliol a l’1 de setembre: inscripcions a la prova específica d’accés.
 • 2 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • Del 4 al 5 de setembre: període de reclamacions, si s’escau.
 • 6 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • 7 de setembre: prova específica d’accés. De 10 a 13 h.
 • 12 de setembre: llista provisional de qualificacions.
 • Del 13 al 16 de setembre: període de reclamacions, si s’escau.
 • 18 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
 • Del 19 al 24 de setembre: matriculació.

 

Documentació que s’ha de presentar per a fer les proves:

La inscripció a la prova específica es realitzarà a la secretaria del Centre de formació teatral El Galliner o per via telemàtica (correu electrònic – secretaria@elgalliner.cat o telèfon – 972 20 58 84). Per tal de formalitzar-ne la inscripció, cal presentar o enviar la documentació següent:

 • Formulari d’inscripció complimentat.
 • Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE).
 • Foto de carnet.
 • Títol de batxillerat o document acreditatiu (En el cas d’estar cursant 2n de Batxillerat portar el document conforme s’està estudiant).
 • Pagament de la taxa d’inscripció a les proves d’accés (45 €). Per transferència bancària, indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE + PROVA CFGS al núm: ES31 0081 0086 0800 0246 3152 (Banc de Sabadell). Enviar el comprovant del pagament a secretaria@elgalliner.cat

 

Característiques de les proves:

Les proves d’accés consten d’un exercici individual de veu, cos i interpretació. L’aspirant ha de memoritzar:

 • Un dels tres monòlegs a triar (noia o noi).
 • Un dels tres poemes a triar.

A més, ha de preparar-se una proposta interpretativa pel monòleg per tal de poder-hi treballar el dia de la prova.

Trobareu aquest material en el següent ENLLAÇ:

https://drive.google.com/drive/folders/165l45-QSFXwBigrg6O5uXCOc3YZj8dZl?usp=sharing

 

Per a completar la informació cliqueu aquest enllaç:

https://agora.xtec.cat/cfgselgalliner/

I descarregeu-vos el document que trobareu a la part inferior.

Període:
2023/2024
Preu:
Preu: 4.000€ (anuals)
De setembre a juny (10 quotes a mes vençut): 400€ (quotes mensuals via domiciliació bancària)
Matrícula: 35€ (mitjançant ingrés bancari) [descomptes]
Horari:
Dilluns, de 09:00 a 15:00 h.
Dimarts, de 09:00 a 15:00 h.
Dimecres, de 09:00 a 15:00 h.
Dijous, de 09:00 a 15:00 h.
Divendres, de 09:00 a 15:00 h.
Calendari:
Del 12 de setembre al 22 de juny del 2023 [calendari escolar]
Matriculació:

Inscripcions per a les Proves específiques d'accés (convocatòria de juny):
Del 14 d'abril al 2 de juny. Per via telemàtica o presencialment sol·licitant cita prèvia al tel. 972 205 884 (de 9h a 14h) o bé enviant un correu a secretaria@elgalliner.cat

Inscripcions per a les Proves específiques d'accés (convocatòria de setembre):
Del 10 de juliol a l'1 de setembre. Per via telemàtica o presencialment sol·licitant cita prèvia al tel. 972 205 884 (de 10h a 14h.) o bé enviant un correu a secretaria@elgalliner.cat

+info:

De setembre a juny [calendari escolar]. Inici: 12 de setembre de 2022

El CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (decret 85/2015 de 2 de juny).

Vols més informació sobre l‘Escola, el Pla d’Estudis del Cicle i les sortides professionals? Contacta amb nosaltres, de 9h a 14h.: T. 972 205 884 / secretaria@elgalliner.cat