Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

ACET

L’ACET- Associació Catalana d’Escoles de Teatre- és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1999, que aplega la gran majoria de les escoles de teatre professionals de Catalunya.

L’ACET és el punt de trobada de la comunitat educativa teatral del país: un altaveu que defensa els interessos del sector i que alhora proveeix de recursos a les escoles i alumnes que en formen part.

L’ACET és un segell de garantia: per formar-ne part, les escoles associades han de complir una sèrie de requisits estrictes que garanteixen una bona praxi professional.

L’ACET és un reflex de la diversitat i la riquesa de l’ensenyament teatral a Catalunya.

El conjunt de les escoles de l’ACET ofereix un amplíssim ventall de possibilitats en el camp de la formació teatral per a totes les edats: des de cursos d’iniciació fins a estudis professionals, passant per cursos d’especialització, reciclatge o postgrau. Cadascuna de les escoles disposa de total independència per confeccionar el seu programa d’estudis, tant pel que fa a la metodologia com als continguts.

Per les escoles de l’ACET han passat la gran majoria dels professionals de l’escena catalana (teatre i audiovisual). La tasca de l’ACET està reconeguda pel sindicat d’actors català: l’AADPC -Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya-, que avala els alumnes que han completat els estudis professionals a les escoles ACET i volen ser membres del sindicat.

L’ACET és interlocutora amb les principals institucions en l’àmbit del teatre i la pedagogia. Amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha impulsat i participat en el disseny i el desenvolupament de continguts per crear el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, que s’imparteix des de l’any 2015 i és pioner en tot l’Estat.

Tots els alumnes de cursos regulars d’El Galliner poden disposar del carnet ACET, que ofereix nombrosos descomptes en la programació de teatres i festivals, a banda d’altres avantatges en serveis i establiments.

ACET | Associació d’Escoles de Teatre de Catalunya