Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Calendari escolar 2021/2022

Festius / ponts / vacances escolars:

 • Dc, 12 d’octubre
 • Del 28 d’octubre a l’1 de novembre
 • 5, 6 i 8 de desembre
 • Del 22 de desembre al 8 de gener
 • Del 3 al 10 d’abril
 • 1 i 2 de maig
 • De l’1 al 31 d’agost: vacances d’estiu

Dates d’inici i finalització dels cursos:

A cada curs trobareu les dates concretes d’inici i finalització de l’activitat. A grans trets, la majoria de cursos de llarga durada segueixen aquest calendari:

Cursos anuals:

 • Adults: del 3 d’octubre de 2022 fins al 20 de juny de 2023
 • Menors d’edat: del 12 de setembre de 2022 fins al 20 de juny de 2023

Cursos quadrimestrals (adults):

 • Primer quadrimestre: del 3 d’octubre de 2022 al 10 de febrer de 2023
 • Segon quadrimestre: del 13 de febrer al 20 de juny de 2023

Principals activitats escolars: