Mostra de lectura en veu alta

Les escoles de Girona Est (Font de la Pólvora, Vila-roja i Sagrada Família) presenten:

El Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona, en el marc del Pla Comunitari Integrant Accions, promou el Taller de Lectura en veu alta perquè la lectura és considerada una eina primordial i bàsica per a l’aprenentatge i, a primària, constitueix un objectiu d’atenció preferent. L’escola potencia la lectura sistemàticament en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència comunicativa i lingüística, i el desenvolupament de l’hàbit lector. S’està convençut que un bon nivell lector afavoreix l’èxit escolar i una bona autorealització personal. Hi participen les escoles Font de la Pólvora, Vila-roja i Sagrada Família.

El Galliner hi col·labora des de 2014 assumint l’àrea pedagògica.

L’activitat, que es desenvolupa a les escoles, consisteix en focalitzar el treball en la millora de la fluïdesa lectora, és a dir, a la capacitat d’interpretar un text per comunicar-lo a un auditori.

El projecte, que engega a principis de febrer, es clou pels voltants de la diada de Sant Jordi amb una presentació pública de la feina feta.

Activitats i tallers

Inscripcions

Perquè realitzar una nova inscripció per a començar o bé contactar amb nosaltres si necessites més informació sobre el centre