Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Escola de teatre del Gironès

L’ Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, en col·laboració amb els ajuntaments participants i el Centre d’Arts Escèniques El Galliner, organitza l’Escola de Teatre del Gironès, un projecte educatiu adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys.
L’Escola segueix els paràmetres pedagògics i organitzatius d’El Galliner.

El teatre és una eina excel·lent per al desenvolupament personal. Amb aquests cursos no es pretén només formar actors sinó també contribuir a la formació integral dels alumnes: coneixement d’un mateix, seguretat personal, capacitat d’observació, expressivitat, domini del cos i de la veu, responsabilitat, creativitat…

A partir del treball en equip, de la improvisació i, sobretot, de la imaginació, crearem teatre. No ens interessa el decorat, ni els llums, ni la interpretació fantàstica aconseguida amb la repetició i els assajos. El que volem és que el nen s’ho hagi passat bé estimant el teatre i jugant a fer-ne.

Període:
2022/2023
Calendari:
Del 03 de octubre al 19 de juny del 2023 [calendari escolar]
Matriculació:

A la web de l'Escola de Teatre del Gironès. El període de matriculació és obert a tothom a partir del 16 de juny.

+info:

Horari:

Més informació i matrícules a: https://escoles.gironescultura.cat/
No cal que estigueu empadronats al municipi per matricular-vols a l'aula que desitgeu.