Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Iniciació a l’escriptura teatral ONLINE

Aquest és un curs ONLINE d’iniciació a l’escriptura teatral, de coneixement de les seves principals eines, metodologies i estructures i una aproximació a les possibilitats de poètiques, gèneres i estils.

Cada sessió combinarà una part teòrica, derivada de la lectura d’un text teatral que serà motiu d’anàlisi i que servirà per plantejar exercicis pràctics per resoldre de cara a la següent sessió. Per cada una de les sessions, es facilitaran els materials de lectura als participants. En la tria de lectures es prioritzen textos teatrals contemporanis (dels darrers trenta-quaranta anys a excepció de les sessions destinades a dramatúrgies, adaptacions, patrimoni i tradició dramatúrgica).

 

Curs impartit per Josep Maria Miró.

Període:
2021/2022
Preu:
200€ (un sol pagament) [descomptes]
Horari:
Dimarts, de 19:00 a 22:00 h.
Matriculació:

Avís important
En la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 els calendaris, ratios i altres informacions previstes en aquesta normativa es poden veure alterats. Consulteu la pàgina web i les xarxes socials de l’escola per a possibles canvis.

Per inscriure’t en qualsevol dels nostres cursos, amb places disponibles:

1- Omple el FORMULARI que trobaràs més abaix.
2- En el moment de la inscripció hauràs d’adjuntar els documents: Ordre de domicilació bancària, Protocol COVID, Autoritzacions, Comprovant del pagament de matrícula, i de manera opcional Fitxa de càsting i foto de carnet de l’alumne. Aquests documents els podrá trovar a la nostra web en l’apartat de matrícules, al final de la página.

Envia el justificant del PAGAMENT DE LA MATRÍCULA (35€) a secretaria@elgalliner.cat (aquest any el pas ha variat una mica respecte els altres anys).

Pagament per transferència bancària indicant: NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + MATRÍCULA 21-22al núm: ES31 0081 0086 0800 0246 3152 (Banc de Sabadell)

** El mateix formulari dona l’opció d’inscriure’s a llista d’espera en els grups on no quedin places.

Per ampliar la informació sobre les matriculacions, podeu consultar l’apartat MATRÍCULES.

INSCRIU-TE EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: PREINSCRIPCIÓ CURS 21-22

IMPORTANT
Us recordem que el pagament de la matrícula no garanteix que el grup tiri endavant; si en algun curs/grup no s’ocupa el mínim de places establert, aquest es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars o iguals.

+info:

Curs ONLINE