Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Anem al Teatre

A El Galliner entenem que el procés d’aprenentatge d’un actor també passa per anar a veure espectacles de teatre i ser capaç de fer-ne una valoració crítica.

En aquest sentit, el professorat proposa periòdicament als seus alumnes l’assistència a espectacles que, per les seves característiques, consideren que són adients per aprofundir en els continguts del curs. Posteriorment se’n fa una anàlisi crítica a classe.

El fet d’anar en grup al teatre permet als alumnes obtenir un descompte substancial en el preu de l’entrada.